Český spisovateľ Oldřich Selucký navštívil cirkevné školy v Trebišove i Novosad

Košice, 18. apríl (TS KE) Charizmatický autor dobrodružných románov pre mládež, scenárista a ilustrátor Oldřich Selucký zavítal 10. až 11. apríla do Základnej školy sv. Juraja v Trebišove, do Základnej školy v Novosade, Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove ako aj do Zemplínskej knižnice v Trebišove. Na týchto školách a v knižnici žiakom porozprával o svojej ceste k svojmu snu, k písaniu a ilustrovaniu kníh. Predstavil im vlastnú tvorbu, najmä historické romány Strážca ohňa a Vzbura v Assisi. Prvý z nich je z obdobia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, druhý z obdobia sv. Františka. Obe tieto knihy boli vydané už aj v slovenčine.

Počas besied autor pútavo porozprával o svätcoch, ktorí v jeho knihách, popri mladých ľuďoch svojej doby, patria medzi hlavné postavy. U sv. Konštantína predstavil jeho detstvo a túžbu po múdrosti, ktorú neskôr zúročil v službe Bohu, ako aj o dobu, v ktorej žil a jeho nadčasový odkaz. U sv. Františka o jeho mladíckej túžbe stať sa rytierom, o mnohých menej známych príhodách z jeho života i jeho činoch, ktoré dodnes ovplyvňujú nás všetkých.

Besedy pán Selucký obohatil aj prehliadkou originálov ilustrácií k jeho knihám, ktoré sám vytvoril. Jeho kresby a maľby svojou krásou všetkých ohromili. Okrem ilustrácií si žiaci mohli poprezerať aj ďalšie autorove diela v českom vydaní - Pavol – dobrodruh viery, Bitka na rieke Pád, Vojmírova cesta a Brat Dominik.

Na besedách odpovedal aj na otázky žiakov. Tí sa pýtali na mnohé historické skutočnosti doby, v ktorej sa romány odohrávajú a taktiež na zaujímavosti zo života svätcov, ktoré autor zistil pri hľadaní materiálov potrebných na napísanie historického románu. Taktiež sa zaujímali nakoľko je pri písaní takéhoto druhu románu zastúpená fikcia, ako dlho román vzniká, kde autor hľadá inšpiráciu, kde a akým spôsobom tvorí, ako dlho sa tvorí ilustrácia ku knihe a ešte mnoho iného.

Niekoľko týždňov pred uskutočnením týchto besied Selucký vyhlásil súťaž o jeho knihy. Žiaci mali napísať krátku úvahu na jednu z tém, súvisiacich knihou, o ktorej budú diskutovať. Autorov najlepších prác dvoch z každej školy odmenil v závere svojich besied jeho knihou Vzbura v Assisi.

Žiaci z týchto besied odchádzali nielen s kartičkami s podpisom, fotografiou v mobile, niektorí aj s knižnou odmenou, ale predovšetkým s novým pohľadom na literárne a výtvarné umenie, históriu, svätých, ako aj s podnetmi na hodnotnú literatúru hodnú čítania.

Oldřich Selucký si po besedách so záujmom poprezeral historické zaujímavosti mesta Trebišov ako barokovo-klasicistický kaštieľ, mestský park založený v 18. storočí, zrúcaninu ranogotického nížinného vodného hradu Parič, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho i základy najstaršej sakrálnej pamiatky Trebišova - románskeho kostola Sv. Ducha.

Počas dvoch dní sa spisovatteľ zúčastnil slávenia večerných liturgií v gréckokatolíckych chrámoch v Novosade, kde sa po liturgii konala i krátka beseda s veriacimi farnosti, a v Trebišove, slávenú v cirkovnoslovanskom jazyku a doprevádzanú miestnym chrámovým zborom.

TS KE informoval Kamil Ganóczy.