Deti v Trebišove spoznávali púť Svätej rodiny do Betlehema

Košice, 20. december (TSKE) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove v spolupráci s gréckokatolíckou a rímskokatolíckou farnosťou v Trebišove zorganizovali 15. decembra v rámci prípravy na Vianoce biblickú aktivitu pre deti: „Za tajomstvami Biblie. Putovanie do Betlehema.“ Zúčastnilo sa jej približne 70 detí z prvého stupňa všetkých trebišovských škôl.

Podujatie otvoril miestny protopresbyter otec Dušan Seman, ktorý povzbudil deti k poznávaniu tajomstiev Ježišovho života. Nasledovala otváracia scénka, ktorú pripravili starší žiaci CZŠ sv. Juraja. Deti potom prechádzali po siedmych stanovištiach, kde spoznávali ťažkosti Svätej rodiny počas putovania do Betlehema. Okrem iného zašli napríklad do hostinca, vyskúšali si dojenie mlieka pre malého Ježiška a vyrobili si orieškový betlehem. Na týchto zastaveniach dostávali záznamy o absolvovaní úloh do pripravených miniatúrnych biblií. Tieto aktivity spoločne s animátormi pripravili pre deti sr. Pavla Dutková OSBM a Miriam Chylová.

Záver podujatia zavŕšila slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil duchovný správca CZŠ sv. Juraja otec Tomáš Haburaj spolu s kaplánom z Novosadu otcom Kamilom Ganóczym a kaplánom rímskokatolíckej trebišovskej farnosti otcom Jánom Kovaľom. Ten sa deťom tiež prihovoril v homílii. Pútavým a interaktívnym spôsobom priblížil posolstvo Vianoc, ktorým nie sú len darčeky, ale najväčší dar – narodený Ježiško. Nakoniec všetci absolventi obdŕžali certifikát a medailu o poznávaní Biblie. Celé podujatie zakončil spev vianočnej piesne Tichá noc.

TSKE informovalo vedenie CZŠ sv. Juraja

Foto: sr. Pavla Dutková OSBM