Eparchiálna slávnosť vo Veľkých Kapušanoch

Košice, 30. júl (TSKE) V Chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch sa 21. júla konala eparchiálna slávnosť Košickej eparchie. Svätú liturgiu za účasti archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela a kňazov Maďarského protopresbyterátu slávil košický eparcha.

Slávnosti blahoslaveného, ktorého život nabáda k hlbokému prežívaniu duchovného života a pevnosti vo viere, predchádzala sobotná duchovná obnova a vystúpenie svetoznámeho Akademického zboru Politechnickej univerzity vo Wroclawi z Poľska.

TSKE informoval Barnabáš Iván.

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.