Fatimská sobota v Michalovciach zdôraznila dôležitosť rodiny

Košice, 3. marec (TS KE) Veriaci Košickej eparchie sa 3. marca stretli v Bazilike minor v Michalovciach na fatimskej sobote spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Program duchovne viedol maďarský dekanát. Z toho dôvodu bola fatimská sobota výnimočná i po jazykovej stránke. Desiatky ruženca pred katechézou sa modlili bohoslovci striedavo – slovensko – maďarsky a niektoré časti svätej liturgie sa spievali taktiež v maďarskom jazyku. Katechézu na tému Kresťanská rodina si pripravil protojerej József Vaszily, farár Čiernej nad Tisou, v ktorej sa venoval konkrétnym problémom, krízam a ťažkostiam.

Manželstvu a rodine svoju pozornosť venoval aj vladyka Milan vo svojej kázni. Upozornil, že rodina je domáca cirkev, ktorá aj napriek ťažkostiam dokáže odolávať tlaku a odovzdávať vieru ďalej.

Na záver svätej liturgie, po modlitbe molebenu k Presvätej Bohorodičke, sa veriaci pomodlili aj za blízkych, ktorí sú už vo večnosti, keďže táto sobota bola zároveň aj zádušná sobota.

TS KE informoval Richard Fučko