Gréckokatolíci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

Košice, 15. január (TS KE) V nedeľu pred sviatkom sviatkom Poklony úctyhodným reťaziam svätého Petra 14. januára slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu vo farnosti svätých, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla v mestskej časti Západ v Košiciach. Spomínaný sviatok sa v tejto farnosti od jej vzniku považuje za menšiu odpustovú slávnosť. Liturgický spev počas svätej liturgie viedol miestny farský zbor.

V homílii vladyka Milan poukázal na osobu Zacheja, ku ktorému Ježiš prichádza navzdory nevôli prítomného zástupu, pretože On chce zachrániť každého, pričom nehľadí na názor masy. Zároveň vladyka pripomenul aj osobu sv. Petra, ktorý hoci uväznený vo fyzických okovách, nepociťoval vnútornú neslobodu. Vladyka vysvetlil, že Peter sa tešil zo slobody v Kristovi, ktorý je jediným prameňom pravej slobody pre srdce človeka.

TS KE informoval Ján Horňák