Gréckokatolíci z Michaloviec-Topoľany oslávili viaceré udalosti zo života farnosti

Košice, 12. november (TSKE) Veriaci vo farnosti Michalovce-Topoľany si 11. novembra slávnosťou chrámového sviatku sv. archanjela Michala pripomenuli aj 80. výročie chrámu. Pri tejto príležitosti bol zároveň posvätený zrekonštruovaný interiér cerkvi. Samotnej nedeľnej archijerejskej liturgii, ktorú slúžil košický eparcha Milan Chautur CSsR, predchádzala duchovná obnova s otcom Jaroslavom Štelbaským CSsR. Ten vyzdvihol úsilie zamerané na obnovu materiálnej stránky chrámu, avšak zameral pozornosť duchovné spoločenstvo veriacich v chráme, ktorí sú aj sami o sebe chrámom živého Boha.

Kazateľom slávnosti bol páter Miroslav Konštanc Adam OP, súdca Rímskej roty a rodák z Topoľan. Prezentoval históriou chrámu, ktorá sa tiahla až do čias Mukačevskej eparchie a následne sa zameral na patróna chrámu, opísal pád anjelov, pričom vychádzal z biblických svedectiev o týchto skutočnostiach.

V závere slávnosti sa vladyka Milan poďakoval kazateľovi za jeho kázeň a prítomných vyzval k úprimnej modlitbe k archanjelovi Michalovi, ich patrónovi. Vyzdvihol aj obnovené maľby, pôvodne maľované Nikolajom Fetkovičom a obnovené Pavlom Milkovičom. Ako poďakovanie dostal vladyka Milan od miestneho farára otca Jozefa Lukáča kvetinový dar a ikonu Presvätej Bohorodičky kojacej malého Ježiša, ktorú vladyka posvätil spolu s ďalšími ikonami počas svätej liturgie.

Miestna cerkev sv. archanjela Michala bola postavená v roku 1938, potom čo pôvodný drevený chrám prešiel prestavbami, bol zbúraný a nanovo postavený, aby mohol slúžiť väčšiemu počtu veriacich. Chrám zastihla likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi, no po obnove v roku 1968 sa Topoľania vrátili naspäť do svojho chrámu.

TSKE informoval Richard Fučko.