Katechéti Košickej eparchie rozoberali prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím

Košice, 14. máj (TS KE) Prácou so žiakmi s mentálnym postihnutím sa zaoberali katechéti Košickej eparchie 14. mája na metodickom seminári, ktorého hosťom bola Andrea Oždaniová, školská špeciálna pedagogička Základnej školy Bidovce.

Metodický seminár prebiehal na eparchiálnom úrade Košickej eparchie. Program sa začal modlitbou Tretej hodinky, po ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, privítal katechétov a zaželal im múdrosť Svätého Ducha v ich pôsobení v školách. Program pokračoval samotnou prednáškou, v ktorej katechéti rozoberali špecifiká detí s mentálnym postihnutím, stupne mentálneho postihnutia i praktické rady v prístupe učiteľa k deťom s narušením. V závere otec Ján Ducár, riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie, prednášajúcej poďakoval.

TS KE informovala Monika Girovská.