Katechetický úrad Košickej eparchie zorganizoval eparchiálne kolo biblických súťaží

Najlepší žiaci a študenti protopresbyterátnych kôl Biblickej olympiády a Biblickej súťaže si 9. a 10. apríla zmerali sily vo vedomostiach z vybraných kníh Svätého Písma. Súťaž počas oboch dní otvoril košický eparcha Milan Chautur CSsR modlitbou a prihovoril sa k súťažiacim. V prvý deň súperili tímy v dvoch kategóriách Biblickej súťaže - A kategória - 1. a 2. ročník a B kategória - 3. a 4. ročník ZŠ. V Biblickej olympiáde si študenti zmerali sily nasledujúci deň a to taktiež v dvoch kategóriách: 1. kategória - 5.-9. ročník ZŠ a 2. kategória - SŠ.

Prvé tri družstvá z Biblickej súťaže postupujú na metropolitné kolo, ktoré sa uskutoční 6.-7. mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Na celoslovenské kolo Biblickej olympiády postupujú prvé miesta a svoje vedomosti si preveria v Žiline 15.-16. mája.

Biblická olympiáda

1. kategória

 • Gymnázium Sobrance
 • ZŠ Strážske
 • ZŠ M.R.Š.Trebišov
 • CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
 • CSŠ sv. Rodiny Sečovce
 • ZŠ Kráľovský Chlmec

2. kategória

 • Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa Trebišov
 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice

Biblická súťaž

A. kategória

 • ZŠ Komenského Trebišov
 • CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
 • CSŠ sv. Rodiny Sečovce
 • ZŠ Jovsa
 • ZŠ Komenského 12 Sobrance
 • Farnosť Gelnica

B. kategória

 • Farnosť Trebišov
 • CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
 • ZŠ s MŠ Vinné
 • CSŠ sv. Rodiny Sečovce
 • Farnosť Gelnica
 • ZŠ Vyšná Rybnica

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie.

Foto: Katechetický úrad Košickej eparchie