Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa zúčastnila prehliadky cirkevných škôl v Česku

Košice, 9. apríl (TS KE) Ako jediný zahraničný účastník sa prezentovala Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc umeleckou činnosťou svojich žiakov na jubilejnom 25. ročníku Celostátní přehlídky cirkevních škol v Odrách. Podujatie sa tohto roku konalo v dňoch 3. - 6. apríla. Do záverečného galaprogramu, prenášaného TV NOE, postúpili aj študenti tejto školy a to v kategóriách zborový spev a sólová recitácia. Od organizátorov si žiaci školy odniesli ocenenie Zlaté pásmo a Cenu diváka za recitáciu spolu s odmenou vo forme víkendového pobytu v Břevnovskom kláštore v Prahe.

TS KE informoval Marek Jeník.