Kňazi Košickej eparchie riešili problematiku závislostí

Košice, 22. máj (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 22. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou bola problematika závislostí.

Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou Tretieho času, po ktorej uviedol kňazov do témy. Závislosti všeobecne predstavila Jana Kvetková, námestníčka riaditeľa pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti z Odborného liečebného ústavu psychiatrického n.o. na Prednej Hore (OLÚP). O nelátkových závislostiach následne hovoril Lukáš Migaľ, sekundárny lekár, OLÚP.

Vladimír Stanislav, námestník riaditeľa pre úsek psychoterapeutickej starostlivosti, OLÚP, predstavil kňazom faktory, ktoré ovplyvňujú vznik závislostí, podal základy práce s ľuďmi ohrozenými či zotročenými závislosťami a princípy sprevádzania tých, ktorým hrozí recesia. Po každej prednáške dostali priestor otázky kňazov ku danej téme.

Počas kňazského dňa mohli kňazi darovať svoju krv vďaka prítomnosti mobilnej transfúznej jednotky Krajskej transfúznej stanice Národnej transfúznej služby Košice. Táto pomoc košických kňazov sa počas jedného kňazského dňa koná každoročne.

Záver programu tvorili rôzne oznamy a pastoračné usmernenia.