Kňazský deň Košickej eparchie

Košice, 14. máj (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 14. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou znela Sociálno-morálne aspekty rodiny.

Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou Tretieho času. Následne otec Juraj Moščák, kaplán farnosti Trebišov, predstavil Problémy súčasnej spoločnosti očami sociálnej náuky Cirkvi. Svoju prednášku obohatil mnohými konkrétnymi príkladmi zo života spoločnosti. Bioetický pohľad na hodnotu života prezentoval otec Martin Miňo, kaplán farnosti Michalovce. Po každej prednáške dostali priestor otázky kňazov ku danej téme.

Počas kňazského dňa mohli kňazi darovať svoju krv vďaka prítomnosti mobilnej transfúznej jednotky Krajskej transfúznej stanice Národnej transfúznej služby Košice. Táto pomoc košických kňazov sa počas jedného kňazského dňa koná každoročne.

Záver programu tvorili rôzne oznamy a pastoračné usmernenia.