Košickí vysokoškoláci sa s vladykom Milanom Chauturom modlili krížovú cestu

Košice, 28. marec (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, zavítal 27. marca na vysokoškolské internáty na Jedlíkovu 7 v Košiciach. V spolupráci s o.z. Molody Rusyny pripravila Košická eparchia modlitbu krížovej cesty, počas ktorej mohli vysokoškoláci pristúpiť k svätému tajomstvu zmierenia.

Modlitbu Krížovej cesty viedol vladyka Milan v duchu hlavného motta posolstva pápeža Františka, ktoré tento rok adresoval všetkým mladým: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30). Vladyka počas jednotlivých zastavení rozvíjal myšlienku prítomnosti strachu a potreby odvahy v živote mladého človeka.

Po skončení spoločnej modlitby vladyka Milan ponúkol ešte niekoľko myšlienok k nadchádzajúcim sviatkom Paschy a úplný záver stretnutia patril diskusii k aktuálnym otázkam.

TS KE informoval Martin Mráz