Michalovská cerkev bola vypísaná ikonami

Košice 4. február (TSKE) V nedeľu o Zachejovi, 3. februára, posvätil košický eparcha Milan Chautur CSsR obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Obnovu chrámu a vypísanie stien chrámu ikonami viedol Peter Biro, umelec z Ukrajiny, spolu so svojimi spolupracovníkmi. Vladyka po posviacke slávil svätú liturgiu, ktorú spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej, spolu s miestnym detským zborom.

Vo svojej kázni vladyka využil postavu Zacheja, malého a vplyvného človeka, ktorý túžil vidieť Krista, a ani jeho postavenie mu nezabránilo v tom, aby vyliezol na figovník, aj keď tým riskoval posmešky. Odmenou za túto zvedavosť bolo to, že Kristus prišiel do jeho domu a Zachej ho prijal s radosťou, lebo prijal svoju spásu.

Pred ukončením slávnosti sa vladykovi poďakoval František Puci, michalovský protopresbyter, kvetami, ikonou sv. Juraja a piesňou Presvjataja Mati, ktorú vladykovi zaspievalo dievčatko z farnosti. Po liturgii nasledoval spoločný obed s farníkmi, súčasťou ktorého bolo krátke video o histórii farnosti a jej premene za posledné roky. Taktiež boli ocenení významní farníci, ktorí svoje vyznamenanie prijali z rúk vladyku Milana. Viliamovi Zahorčákovi, primátorovi mesta Michalovce, a štyrom kurátorom v dlhoročnej službe bolo odovzdané pápežské požehnanie za ich dlhoročnú službu miestnej Cirkvi.

TSKE informoval Richard Fučko.

Foto: Michal Sererčun