Mladí z Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu spoznávali novodobé nebezpečenstvá zla

Košice, 31. október (TSKE) Na spoločnom podujatí AMEN-u a SOPKY sa 30. októbra stretli mladí Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu v mariánskom pútnickom mieste Košickej eparchie, v Klokočove.

V rámci programu spolu slávili svätú liturgiu. Mladým sa homíliou prihovoril otec Ľuboslav Petričko, farár v Nižnom Žipove. Mladší účastníci stretnutia sa po liturgii presunuli do pastoračného centra, kde sa spolu s otcom Emilom Zorvanom, správcom farnosti Falkušovce, a animátormi zabávali ukazovačkami a rozmýšľali, ako byť svätým čím skôr. Pre ostatných bola pripravená prednáška otca Ľuboslava o nebezpečenstve podľahnúť tlaku zlého ducha, ktorý sa dnes podsúva cez naoko pútavé veci, ako je napríklad aj Halloween.

Duchovná časť stretnutia sa ukončila Molebenom k Presvätej Bohorodičke a modlitbou zasvätenia. Program pokračoval agapé a eRko tancami na dvore.

TSKE informoval Emil Zorvan.