Na fatimskej sobote v Michalovciach znela mariánska výzva k pokániu

Košice, 7. január (TSKE) Veriaci sa 5. januára stretli v Bazilike minor v Michalovciach na prvej fatimskej sobote kalendárneho roka. Každomesačné katechézy sa v tomto roku zamerali na významné mariánske pútnické miesta a svätyne. Prvou bola najväčšia z nich – samotný Nazaret. Katechézu pripravil otec Miroslav Labač, kňaz vyhradený pre sprevádzanie pútnikov. Z dôvodu jeho neprítomnosti však katechézu predniesol otec František Puci, michalovský protopresbyter. Katechéza poukázala na históriu i súčasnosť miesta a priblížila prítomným baziliku zvestovania. Pred začiatkom archijerejskej liturgie na Nazaret zaspomínal aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ako na miesto, v ktorom žije kresťanstvo naplno, aj napriek tomu, že je obkolesené židovským a moslimským svetom.

Vo svojej kázni vladyka použil postavu Jána Krstiteľa, na prvý pohľad obyčajného a otrhaného človeka na púšti, ktorý pritiahol mnohých k pokániu. Jeho volanie k obráteniu zneje počas ľudských dejín aj z úst Márie, ktorá stále vyzýva svet k pokániu. Sviatosť pokánia by preto nemala mať byrokratický charakter, ale má zasiahnuť srdce človeka, spôsobiť skutočnú zmenu v živote. Na záver kázne pripomenul osobnosť redemptoristu Jana Nepomuckého Neumana, svätca a biskupa americkej Philadelphie, ktorého pamiatku si redemptoristi pripomínajú 5. januára, na výročie jeho smrti.

Program fatimskej soboty bol zakončený molebenom k Bohorodičke a modlitbou k blahoslavenému Metodovi Trčkovi, po ktorej vladyka zaprial prítomným požehnaný nový občianský rok a prípravu na sviatok Bohozjavenia, ktorú začali pri Matke ustavičnej pomoci v Michalovciach.

TSKE informoval Richard Fučko.

Foto: Maroš Dupnák