Na júlovej fatimskej sobote v Klokočove sa modlili za novomenovaného biskupa

Košice, 9. júl (TSKE) V Klokočove sa 7. júla konala fatimská sobota Košickej eparchie, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Fatimská sobota začala modlitbou posvätného ruženca, po ktorom nasledovala modlitba tretieho času a katechéza michalovského kaplána otca Petra Kolesára na tému „Vášnivá láska, emócie a sexualita,“ v ktorej vychádzal z exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia. Ozrejmil, že je nevyhnutná výchova citovosti, ale aj stanovenie limitov emócií, aby neprerástli do nadmernej obsesie, ktorá nakoniec vedie k oslabeniu a poškodeniu pôžitku samotného. Napokon vysvetlil, že je nutné naučiť sa vyjadrovať lásku, v ktorej sa osoba stáva darom.

Na začiatok archijerejskej svätej liturgie vladyka Milan vyjadril radosť nad vymenovaním slovenského kňaza otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR, v súčasnosti duchovného správcu kaplnky sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou, za eparchiálneho biskupa do Toronta a pozval pútnikov, aby sa v túto fatimskú sobotu modlili aj za neho a jeho budúcu biskupskú službu.

Vo svojej kázni vladyka poukázal na dôležitosť mamy, ku ktorej sa dieťa utieka stále, keď sa cíti v nebezpečenstve alebo má nejakú otázku. V dnešnej dobe to už nie sú otázky Cirkvi prvých troch storočí o trojičných a kristologických dogmách, ale otázky spoločenské a morálne. Ak na tieto otázky niekto priamo odpovie, je odsudzovaný spoločnosťou, ba až označený za homofóba roka. Varoval, že dnes popretie Božieho zákona ľudským zákonom sa človeku vypomstí tak, ako nedodržanie príkazu z raja.

TSKE informoval Richard Fučko.