Nový exarchát pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku

Svätý otec utvoril dnes 11. júla (podľa starého kalendára v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla) apoštolský exarchát pre ukrajinských katolíckych veriacich byzantského obradu, žijúcich v Taliansku.

Pápež vymenoval apoštolského administrátora sede vacante exarchátu a to v osobe kardinála Angela De Donatis (1954), generálneho vikára Jeho Svätosti pre rímsku diecézu.

Prítomnosť gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku vzrástla od konca minulého storočia. Pastoračná starostlivosť o nich (okrem historickej farnosti sv. Sergeja a Bakcha v Ríme) bola postupne organizovaná skrze Servizio Migrantes talianskej biskupskej konferencie. Pôvodne bol koordinátorom vždy jeden kňaz, ktorý bol prostredníkom medzi touto pastoračnou aktivitou a miestnymi biskupmi, sídliacimi na celom území Talianska.

Puto ku gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine garantovala aj osoba biskupa – apoštolského vizitátora, ktorým až doposiaľ bol Dionýz Ľachovič, OSBM.

V súčasnosti sa počet veriacich odhaduje na 70 000, ktorí sa na modlitby stretávajú v 145 komunitách, ktorým pastoračne slúži 62 kňazov.

Hranicami nového exarchátu sú hranice Talianskej republiky.

Katedrálnym chrámom nového exarchátu sa stal historický ukrajinský chrám sv. Sergeja aa Bakcha v Ríme na Madonna dei Monti. V chráme, ktorý slúži gréckokatolíkom od čias pápeža Urbana VII sa nachádza kópia slávnej ikony Žirovickej Bohorodičky. Farnosťou je od roku 1970. Sídlo exarchátu bude vo vedľajšej budove, ktorá slúži momentálne farnosti, ale historicky bola sídlom ruténskeho kolégia v Ríme.


Daniel Černý