Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu posvätili v Slavkovciach

Košice, 15. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur posvätil 13. októbra v obnovenú farskú budovu a ikonostas v miestnej Cerkvi Zostúpenia Svätého Ducha v obci Slavkovce v Michalovskom protopresbyteráte.

Slávnosti sa zúčastnil aj trebišovský protopresbyter otec Dušan Seman, bývalý správca farnosti otec Rastislav Smetanka, farárka Reformovanej cirkvi Mária Meňkyová a ďalší kňazi z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Počas slávnostnej liturgie vladyka Milan svojou homíliou upozornil na potrebu oslavy sviatočného dňa, ktorý človek v minulosti i dnes nesprávne interpretuje. Vysvetlil: „A tento odpočinok sa dá využiť pre pookriatie na tele a duši, ten sviatok sa dá využiť aj pre pobudnutie s rodinkou, ale dôležité je aj "pobudnutie" so svojím Bohom na svätej liturgii. Takto sa uprostred dní všedného života dostane človek aspoň na chvíľku viac "k seba samému" a svojím blízkym v Božej prítomnosti.“

TSKE informoval Tomáš Muszka.