Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže

Košice, 11. máj (TS KE) Mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli privítalo v dňoch 9. - 10. mája účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré sa na eparchiálnych kolách umiestnili na prvých troch miestach.

Prvý deň sa začal modlitbou svätej liturgie, ktorú slávili riaditeľ katechetického úradu Prešovskej archieparchie otec Peter Cap a riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie otec Ján Ducár. Večer sa niesol v znamení vzájomného zoznámenia sa, zábavy a scénok, v ktorých sa jednotlivé súťažné družstva predstavili.

Samotná súťaž z biblických vedomostí prebiehala v nasledujúci deň, kedy si súťažné družstva zmerali sily v piatich súťažných kolách, ktoré rozhodli o poradí finalistov Biblickej súťaže. Záver metropolitného kola patril spoločnej modlitbe svätej liturgie, ktorú slávil humenský vikár otec Martin Zlacký. Svojou prítomnosťou i slovom obohatil účastníkov súťaže. Vo svojej homílii v tento deň, kedy sa slávil sviatok Nanebovstúpenia Pána, pripomenul, že pri udalostiach sviatkov Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Svätého Ducha Kristus odkryl svojim apoštolom poznanie o Bohu, tak aj prostredníctvom tejto súťaže mohli spoznať a odkryť Božie slovo.

A. kategória BS (1. - 2. roč. ZŠ):
miesto: ZŠ s MŠ Čirč
miesto: ZŠ Milpoš
miesto: CSŠ Bardejov
miesto: CSŠ Sečovce
miesto: ZŠ Vinné
miesto: Gréckokatolícka farnosť Trebišov

B. kategória BS (3. - 4. roč. ZŠ):
miesto: Farnosť Okružná
miesto: ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
miesto: Gréckokatolícka farnosť Hrabské
miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
miesto: ZŠ Komenského Trebišov
miesto: Gréckokatolícka farnosť Sobrance

TS KE informovala Monika Girovská.