Prvá fatimská sobota v Klokočove patrila mladým

Košice, 7. máj (TS KE) V Klokočove sa 5. mája konal Odpust mladých. Zároveň išlo o prvú fatimskú sobotu, ktorá sa po konala na pútnickom mieste na brehu Zemplínskej šíravy v areáli Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Program odpustu s podtitulom „O2H byť mužom a ženou“ sa začal modlitbou svätého ruženca a pokračoval liturgickou modlitbou tretej hodinky.

Následne sa zhromaždeným katechézou „Mária – vzor snúbeneckej lásky“ prihovoril otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie a duchový správca Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. V katechéze poukázal na principiálny rozdiel medzi egoistickou zaľúbenosťou, ktorá hľadá vlastné uspokojenie a rozhodnutím robiť toho druhého šťastným aj napriek jeho chybám.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V homílii sa vladyka venoval témam odvahy a strachu všeobecne, ako aj z pohľadu ľudskej identity. Ako vladyka uviedol, už od Adama je príčinou existencie strachu v živote človeka skutočnosť jeho odklonu od Božieho zákona. Vladyka poukázal na súčasnú situáciu a pripomenul, že existujú skutočnosti, ktoré útočia na samotnú podstatu človečenstva, identitu muža a ženy. Ako vzor odvahy vyzdvihol Máriu, Božiu Matku, ktorá odvážne odpovedala na slová archanjela a jej jedinou obavou bolo, aby neprestúpila Boží zákon.

Po svätej liturgii nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičke. Duchovný program odpustu mladých spevom sprevádzal zbor animátoriek od vedením Kamily Rudíkovej.

Mládežnícky program odpustu pokračoval malým občerstvením – piknikom – na ktorom si pochutnali mladí zhromaždení podľa jednotlivých protopresbyterátov.

V duchu hesla „Muž a žena – to spolu ladí“, bol ďalším bodom mládežníckeho programu kurz ľudových tancov. Chlapci trénovali pod vedením Damiána Venglarčika, dievčatá viedla Viktória Vasiľová, obaja z folklórneho súboru Ľeľija. Vďaka usilovnej práci lektorov a nasadeniu zúčastnených sa spojila chlapčenská šikovnosť a dievčenská krása a vzniklo niekoľko veselých kôl zemplínskeho čardášu.

Na vážnejšie tému sa s mladými ďalej rozprávali Peter Podlesný, kondičný tréner a autor blogu muzom.sk a gospelová speváčka Dominka Gurbaľová. Dominika sa s dievčatami podelila o pohľad na ženskosť prostredníctvom jej hlavných atribútov – krásy, zraniteľnosti a lásky. Peter zasa zasvätil chlapcov do tajov odvahy ako podstatnej súčasti mužskosti.

Duchovnou bodkou odpustu bola eucharistická pobožnosť pod vedením vladyku Milana, ktorú spevom a hrou na gitare sprevádzala Dominka Gurbaľová.

TS KE informoval Ladislav Pančík.