Púť farností Po stopách sv. Sedmopočetníkov

Košice, 1. august (TSKE) Veriaci z farností Dvorianky, Vyšná Rybnica, Kojšov a ďalších sa 30. júna až 8. júla zúčastinili púte Po stopách svätých Sedmopočetníkov - svätých Cyrila, Metoda a ich nasledovníkov svätých Klimenta, Gorazda, Nauma, Angelára a Sávu. Pútnikov viedol otec Maroš Rinik, farár v Trhovišti, za pomoci otcov Lukáša Vojčíka, Marcela Geceja a Michala Barana.

Prvou zastávkou bolo hlavné mesto Severného Macedónska Skopje, navštívili Chrámu sv. Demetra a Chrámu sv. Klimenta a múzeum Matky Terezy. V nasledujúci deň spoznávali históriu mesta Ochrid, ktoré je najväčším pútnickým miestom v celom Severnom Macedónsku a jeho historické centrum je zapísané v zozname UNESCO. Navštívili starobylé chrámy svätého Klimenta, svätého Jána Teológa a svätého Pantelejmona, kde sú uložené pozostatky sv. Klimenta, slovenského učeníka svätých Cyrila a Metoda, a mnohé ďalšie. Obyvateľ mesta prítomných oboznámil a predviedol im, ako sa kedysi vyrábal papier.

V Katedrálnom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v meste Berat v Albánsku, ktoré je zapísané v zozname UNESCO, si veriaci uctili ostatky svätých Gorazda a svätého Angelára, ktorí sú tam pochovaní.

V ďalší deň pútnikov čakala plavba loďou po ochridskom jazere, kedy sa nachvíľu zastavili v múzeu pravekej dediny z doby kamennej a ďalej pokračovali do monastiera Svätého Nauma, kde sa nachádza hrob svätca.

V rodisku svätých Cyrila a Metoda, v Solúne v Grécku, absolvovali prehliadku mesta navštívením rotundy svätého Juraja, kláštora Vlatadon, kde pôsobil svätý apoštol Pavol a chrámov Hagia Sofia, chrámu svätého Demetra a mnohých ďalších.

Po oddychu pri Egejskom mori navštívili pútnici jednu z dvoch gréckokatolíckych farností na území Grécka, farnosť Gianitsa, kde slávili aj svätú liturgiu. Celú púť zakončili v nedeľu krátkym pobytom pri mori a nasledovala dlhá cesta domov.

Gabriel Čverčko

Foto: Gabriel Čverčko