Púť z Dvorianok do Litmanovej a Ľutiny

Košice, 8. august (TSKE) Veriaci z gréckokatolíckej farnosti Dvorianky, ku ktorým sa pridali veriaci z rímskokatolíckej farnosti Kravany, putovali 30. júla do mariánskych pútnických miest Prešovskej archieparchie Litmanovej a Ľutiny. Program púte začal krížovou cestou, ktorá vedie na Horu Zvir, pokračoval svätým ružencom a slávením svätej liturgie. Nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a modlitby za všetkých chorých s požehnaním náboženských predmetov. V poobedňajších hodinách sa pútnici presunuli do Ľutiny, kde absolvovali prehliadku pútnického miesta. Celý program zavŕšil Moleben k Presvätej Bohorodičke.

TSKE informoval Gabriel Čverčko

Foto: Gabriel Čverčko