Rodáci vo Veľkej Poľane si pripomenuli vernosť svojich predkov Cirkvi

Košice, 2. november (TSKE) Rodáci zo zaniknutej obce Veľká Poľana pri vodnej nádrži Starina sa 1. novembra stretli spolu s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR vo svojom rodisku, aby si pripomenuli všetkých, ktorí ich už predišli do večnosti. Archijerejská liturgia bola slúžená vladykom na mieste, kde pôvodne stál poľanský chrám zasvätený archanjelovi Michalovi.

Vo svojej kázni sa vladyka vrátil v spomienkach do tejto cerkvi za čias komunizmu, keď rodáci vytrvali verní Gréckokatolíckej cirkvi, podobne ako archanjel Michal, ktorý stále vedel, že nikto nie je ako Boh. Vyzval rodákov k pevnosti viery aj v dnešnej dobe, v ktorej sa prenasledovanie nedeje síce násilne, ale stále platia Kristove slová: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj Vás.“

Po archijerejskej liturgii sprievod spolu s veriacimi vystúpil k zrúcanine starej cerkvi na cintoríne, kde sa po modlitbe panychídy prítomní rozišli, aby zapálili sviečku a pomodlili sa za svojich predkov pri ich hroboch.

TSKE informoval Richard Fučko.