Slávnosť patróna Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Košice, 19. máj (TSKE) Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa už tradične spája so slávnosťou jej patrónov, ktorá sa tentokrát konala 17. mája. V priestoroch školskej kaplnky sa slávnosti zúčastnili zástupcovia zriaďovateľa školy otec Peter Orenič, riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie a tajomník a hovorca košického eparchu otec Martin Mráz. Ten v homílii vyzdvihol dôležitosť minimalizmu, ktorý vo svete dnes „letí“, no v kresťanskom prostredí a medzi mladými nemá byť vo vzťahu k Bohu prioritou.

Po posviacke tabiel tried riaditeľom školského úradu a po jeho krátkom povzbudení boli vybraní žiaci ocenení knihami. Odzneli prejavy nielen mladších spolužiakov, ale aj samotných maturantov v odboroch učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník. Riaditeľ školy poprial všetkým úspešné maturity a vyjadril hrdosť na každého úspešného absolventa.

TSKE informovala Klára Zorvanová.

Foto: Marián Horňák