Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Košice, 29. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 27. mája v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo najsvätejšiu Eucharistiu.

Už úvode slávnosti vladyka Milan položil deťom otázku, či sú pripravení na prijatie Krista. V homílii zas podobnú otázku položil rodičom týchto detí a to či sú pripravení viesť svoje deti ku Kristovi. Varoval, že zatiaľ čo v minulosti to bola ťažká doba komunizmu, ktorá miatla človeka, v súčasnosti prichádza ešte hroznejšia doba gender ideológie, ktorá narúša identitu človeka. Vladyka Milan poukázal na úlohu a zodpovednosť rodičov pri posilňovaní viery svojich detí. Ako príklad viery dal deťom vladyka Milan Anku Kolesárovú, ktorá radšej volila smrť ako hriech.

TS KE informovala Antónia Kušnírová.