Sviatok Bohozjavenia sa slávil v Košickej eparchii v duchu fatimskej soboty

Košice, 7. január (TS KE) Oslava sviatku Bohozjavenia v košickej katedrále začala 5. januára rannou modlitbou kráľovských hodiniek, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Košickí veriaci následne vstúpili do sviatku Veľkou večierňou s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorú celebroval vladyka Milan v poobedňajších hodinách. V homílii poukázal na vôľu Krista, ktorý túži zachrániť človeka, ale pozýva aj človeka, aby sa stal sprostredkovateľom spásy iných skrze zobrazovanie duchovných línií vo svojom vlastnom spôsobe života.

Slávenie sviatku pokračovalo modlitbou Povečeria s Jordánskym svätením vody. Počas modlitby vladyka predniesol kázeň sv. Augustína, v ktorej Sviatok Bohozjavenie pripadol zároveň na prvú januárovú sobotu. Preto vladyka Milan Chautur slávil sviatok 6. januára v bazilike minor v Michalovciach, kde celebroval fatimskú archijerejskú liturgiu avšak bez obvyklého poriadku ruženca, katechézy a modlitby tretieho času. Vladyka Milan v kázni poukázal na skutočnosť, že Kristus sa nechal pokrstiť človekom, aby ukázal dôležitosť človeka v diele vykúpenia a upozornil, že rodičia majú byť príkladom pre svoje deti, kňazi pre veriacich, predstavitelia spoločenského a politického života pre svojich spoluobčanov.

Na záver liturgie vladyka Milan posvätil vodu a pokropil ňou prítomný ľud a chrám. Slávnosť bola ukončená vo fatimskom duchu, molebenom k Bohorodičke, počas ktorého veriaci pristupovali k myrovaniu.