Túra s vladykom Milanom viedla do dediny Strihovec

Košice, 8. máj (TS KE) Tradičného májového turistického dňa s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, sa 8. mája zúčastnilo viac ako 800 účastníkov. Túra prebiehala pod záštitou Rady pre mládež košickej eparchie a sobranského protopresbyterátu. Na parkovisku uprostred lesa pod Morským okom za dedinou Remetské Hámre sa stretli desiatky áut a autobusov, ktoré priviezli turistov, ktorí sa následne vybrali smerom k Morskému oku. Menšie deti mali na výber menšiu túru - okolo Morského oka, rodiny a mládež išli na väčšiu, približne 13km túru z Morského oka po asfaltovej ceste cez les priamo do filiálky bývalej farnosti vladyku Milana Strihovce. Počas túry sa putujúci päťkrát zastavili, aby sa spolu s vladykom Milanom pomodlili desiatok slávnostného ruženca. Každý desiatok sa vladyka modlil spolu s niektorým z putujúcich, pričom tajomstvu predchádzalo krátke zamyslenie, ktoré spájalo myšlienku túry a okolitej prírody spolu s mariánskym tajomstvom.

Pre deti a mládež, ktorá bola na malej túre, bol pripravený poznávací chodník o prírode Vihorlatských vrchov v podaní miestnych lesníkov, taktiež rôzne aktivity s animátormi a opekačka. Všetci sa na koniec stretli v Strihovci, kde lesníci varili chutný guľáš a ponúkali občerstvenie. O sprievodný kultúrny program sa postaral miestny obecný folklórny súbor. Turistický deň s vladykom bol zakončený svätou liturgiou v strihovskom chráme, ktorý vladyka prvýkrát navštívil ako miestny kňaz v roku 1985.

TS KE informoval Richard Fučko.