Uplynulo 50 rokov od navrátenia košickej cerkvi gréckokatolíkom

Košice, 14 júl (TSKE) V dnešný deň, 14. júla 2018, uplynulo 50 rokov od chvíle, kedy bola gréckokatolícka cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, terajšia katedrála Košickej eparchie, navrátená do rúk gréckokatolíkov a po 18 rokoch v nej boli opäť slávené gréckokatolícke bohoslužby. Dokument „Vzkriesenie“ o prevzatí cerkvi pravoslávnou cirkvou a navrátení gréckokatolíkom si môžete pozrieť na youtube kanáli: https://www.youtube.com/watch?v=OlLM690bB6s alebo na stránke byzantinos.grkatke.sk v sekcii „Historické dokumenty“.

Základný kameň gréckokatolíckeho chrámu v Košiciach bol posvätený 25. 4. 1882 počas pôsobenia otca Júliusa Viszlockého vo farnosti. Veže chrámu boli postavené vďaka finančnému prispeniu grófa Andrášiho z Krásnej Hôrky, ktorý v roku 1895 pomohol k ich dokončeniu. Po smrti otca Viszlockého, v roku 1908, nastupuje na miesto košického farára otec Mikuláš Csoma, ktorý zaobstaral pre chrám všetky potrebné náležitosti interiéru: oltár, kazateľnicu, spovednice i sakrálne veci ako kalichy i rúcha.