V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

Košice, 16. apríl (TS KE) Spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich vo filiálnej obci Byšta farnosti Brezina oslávilo 15. apríla odpustovú slávnosť sv. veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, pri ktorej preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený vonkajšok chrámu.

Na slávnosti sa zúčastnil otec Dušan Seman, trebišovský protopresbyter, bývalý farár farnosti otec Ján Hreško s rodinou, otec Jozef Dudič, rímskokatolícky farár farnosti Kazimír a otec Ján Maťaš s rodinou.

Vladyka Milan vo svojom príhovore poukázal na to , aký je „potrebný aj náš dobrý úmysel a ochota k námahe pri ohlasovaní Krista tomuto svetu. Je to veľmi vážna skutočnosť v živote každého veriaceho, ktorý má žiť svoju vieru v rodine, na pracovisku i v škole tak, aby Kristove vzkriesenie nebolo pripomínané iba raz v roku, ale aj v stálom prežívaní radostí veriacich a aspoň v nedeľnej účasti na svätej liturgii.“

Na tomto chráme, ktorý je najstarším v Trebišovskom protopresbyteráte, sa urobila nová strecha, vymenili sa okná, bola opravená a namaľovaná fasáda chrámu, vymenené dvere do sakristie a chrám sa odvodnil. Všetky tieto práce sa mohli uskutočniť vďaka darcom a dobrodincom tak zo zahraničia, ako aj z obetavosti a štedrosti miestnych veriacich.

TS KE informoval Michal Krajňák.