V Dvoriankach sa konala Párty svätých

Košice, 5. november (TSKE) Vo farnosti Dvorianky v Centre pre mládež sv. Jána Teológa sa 2. novembra uskutočnila „Párty svätých“, na ktorej sa stretlo vyše 30 detí s ich rodičmi a animátormi z farnosti. Všetkých privítal správca farnosti otec Lukáš Vojčík. Po krátkej modlitbe a občerstvení deti prezlečené za rôznych svätcov priblížili život svojho svätého. Po predstavení masiek si všetci spríjemnili večer rôznymi aktivitami a eRko tancami. Následne sa zúčastnené spoločenstvo " svätých " presunulo do chrámu na sv. liturgiu, po ktorej sa aj s ostatnými veriacimi konal sviečkový sprievod z chrámu na miestny cintorín, kde sa modlili na úmysel Svätého Otca a za všetkých našich zosnulých.

TSKE informoval Gabriel Čverčko.