V Dvoriankach sa stretli mladí Sečovského protopresbyterátu

Košice, 22. október (TSKE) Vyše 60 detí a mládých so svojimi kňazmi sa stretlo 19. októbra v Dvoriankach na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu „SEN“ – Sečovce Evanjelium Nasledujú. Stretnutie začalo svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky a program pokračoval v Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Po občerstvení nasledovala krátka modlitba s čítaním Svätého písma a príhovor otca Patrika Jurka o O2He (Odvahe) nechať sa uzdraviť. Ďalším bodom programu bola práca v skupinkách a ďalšie tanečné a herné aktivity. Stretnutie uzavrel ďakovný príhovor správcu farnosti a riaditeľa centra otca Lukáša Vojčíka.

TSKE informoval Gabriel Cverčko.