V Dvoriankach vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež

Košice, 1. október (TSKE) V obci Dvorianky za účasti približne 400 ľudí sa 29. septembra konala Posviacka Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Program sa začal slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha Milan Chautur CSsR.

V homílií vladyka Milan poukázal na dôležitosť prítomnosti Boha v životoch mladých ľudí, pretože práve oni sú tí, ktorí dokážu pretvárať budúcnosť. Na záver liturgie vladyka Milan odovzdal dekrét o zriadení prvého eparchiálneho centra pre mládež a zároveň dekrét o menovaní otca Lukáša Vojčíka, správcu farnosti Dvorianky, za riaditeľa tohto centra. Následne otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež, poďakoval všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zhmotneniu predstáv o mládežníckom centre.

Program pokračoval samotným posvätením priestorov a zároveň bohatým programom spojeným s agapé na dvore centra. Predstavili sa folklórne súbory z okolia i priamo z obce Dvorianky , skupina G.O.D.‘s, skupina Anastasis a o. Peter Milenky & band. Pri tejto príležitosti Byzantinos, o.z. v spolupráci s Radou pre mládež Košickej eparchie, publikoval video, ktoré predstavuje centrum, jeho význam v živote eparchie a dôležitosť pre pastoráciu mladých, či možnosti, ktoré poskytuje. Video si je možné pozrieť na internetových a facebookových stránkach Rady pre mládež a Byzantinosu.

TSKE informovala Gabriela Škumaničová.