V Klokočove sa konala Púť kresťanských pedagógov

Košice, 8. október (TSKE) V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie.

Program púte začal modlitbou ruženca, Tretieho času a prednáškou farára farnosti Lekárovce a člena Rady pre rodinu Košickej eparchie otca Mareka Peja na tému Rodina – prostredie pre dobrú výchovu. V prednáške rodinu označil za domácu cirkev, lebo nesie znaky Cirkvi – má základ v Bohu, vo sviatosti manželstva, v prorockom poslaní výchovy, v modlitbe a jej mieste, spoločenstve evanjelizácie, ako aj je nositeľkou morálnych a duchovných hodnôt. Rodičia sú tí, ktorí majú primát vo výchove a počas života zverujú svoje deti učiteľom a vychovávateľom ako dobrým kresťanom.

Svätú liturgiu slávil košický protosynkel otec Vladimír Tomko, spolu s otec Petrom Oreničom, riaditeľom Školského úradu Košickej eparchie a prítomnými duchovnými správcami škôl a ostatnými kňazmi. V homílii poukázal na dôležitosť budovania vzťahov. Po svätej liturgii program pokračoval Molebenom k Presvätej Bohorodičke.

Vedenie spevu a modlitieb zabezpečili pedagógovia a žiaci Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košice. Každoročnou súčasťou programu je prezentácie jednotlivých cirkevných škôl prostredníctvom letákov, plagátov a tvorivých prác žiakov v areáli pútnického miesta.

TSKE informoval Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie