V Košiciach-Nad jazerom slávili Liturgiu sv. Jakuba

Košice, 24. október (TSKE) V predvečer sviatku sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata, 22. októbra sa v novoposvätenom Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na košickom sídlisku Nad jazerom slávila starobylá Liturgia sv. Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa. Hlavným sláviteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti kňazov z okolitých farností.

Slávnosť organizovala Mládež Košického protopresbyterátu v spolupráci s Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie – UNIPAS KE. Cieľom bolo priblížiť liturgické bohatstvo východnej cirkvi predovšetkým mládeži, ale i všetkým veriacim. Prítomnosť mnohých mladých ľudí, ktorí prijali pozvanie na toto slávenie, podčiarkovala hlavnú myšlienku - modliť sa s mladými a za mladých v bohatstve liturgie Cirkvi.

Výnimočnosťou liturgie sv. apoštola Jakuba je okrem toho, že sa slávi raz ročne aj to, že sú v nej zachované viaceré pôvodné prvky slávenia Eucharistie. Veriaci prijímajú zvlášť Telo nášho Pána Ježiša Krista, ktoré im kňaz kladie do úst a drahocennú Krv pijú priamo z kalicha. Jedným z pôvodných znakov liturgie je aj skutočnosť, že biskup prednáša homíliu sediac na sedesi medzi ľudom.

TSKE informovala Veronika Marcinová.