V Košiciach otvorili výstavu výtvarných diel Kočovná galéria

Košice, 25. jún (TSKE) Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie, Gréckokatolícka cirkev farnosť Nižná Rybnica a Základná umelecká škola Sobrance zorganizovali v spolupráci so Slovenským technickým múzeom k Košiciach výstavu detských výtvarných diel Kočovná galéria. Vernisáž Kočovnej galérie v Košiciach, ktorá sa uskutočnila 22. júna svojou prítomnosťou poctili aj košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a kancelár Košického eparchiálneho úradu otec Marko Rozkoš. Výstava trvá od 23. júna do 27. júla.

"Veríme, že aj Rómovia môžu v mnohom obohatiť spoločnosť, preto sme sa rozhodli očami rómskych detí a mládeže hľadať, nájsť a následne výtvarnou formou vyjadriť hodnoty rómskej histórie, kultúry a tradícií, a tak vznikla myšlienka projektu Kočovná galéria. Jej cieľom je prezentovať rómske pozitívne vzory medzi Rómami a napomôcť tak k odbúraniu predsudkov medzi rómskou menšinou a majoritnou spoločnosťou," vysvetlil za organizátorov otec Peter Horváth, správca farnosti Nižná Rybnica a predseda Komisie pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie.

"Táto výstava bude putovať po celom Slovensku a navštívi, pokiaľ to bude možné, čo najviac galérií, múzeí, škôl a iných kultúrnych i spoločenských priestorov." Dodal otec Peter.

V roku 2018 si pripomíname 20. výročie beatifikácie rómskeho mučeníka a vyznávača Zefirína Chimeneza Mallu. Preto Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie sa rozhodla prispieť k integrácii Rómov a Nerómov na Slovensku cez hlbšie poznávanie svojich kultúr a tradícií ako aj osobných vnútorných kvalít a následné vzájomné obohatenie sa. Projekt bol financovaný nadáciou Renovabis v ramci programu Romarenovabis.

TSKE informovalo Slovenké technické muzeum v Košiciach.