V Košiciach posvätili nový chrám

Košice, 30. september (TSKE) V košickej mestskej časti Nad jazerom posvätil 30. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, nový Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

Slávnosť začala sprievodom z blízkej dočasnej kaplnky do svätyne chrámu, kde sa ako prvá časť svätenia konalo skladanie prestola – oltára, ktorého súčasťou je upevňovanie vrchnej dosky bitím klincov pripomínajúc tak ukrižovanie Ježiša Krista, a jeho následné zaodievanie do plachiet. Následne bol celý chrám kropený svätenou vodou a okiadzaný, pričom jeho štyri steny boli pomazané svätým olejom. Napokon sa v sprievode priniesli ostatky svätých – blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora Romžu a Metoda Dominika Trčku z dočasnej kaplnky a boli umiestnené do prestola.

Na svätej liturgii vladyka Cyril vo svojej kázni prezentoval chrám z rôznych uhlov pohľadu pričom zdôraznil, že Bohorodička sama je najdokonalejším chrámom, keď v nej prebýval pravý Boh. Vysvetlil, že v chráme je tým najpodstatnejším prestol – oltár, na ktorom sa sprítomňuje Kristova obeta na Golgote, ktorej sa každý veriaci stáva účastníkom. Zdôraznil aj dôležitosť chrámu pre život veriacich ako spoločenstva, keďže chrám je aj miestom odovzdávania viery.

V závere slávnosti vladyka Milan Chautur posvätil kópiu ikony Klokočovskej Bohorodičky, ktorá bude v nasledujúcich dvoch rokoch putovať v týždňových intervaloch po farnostiach Košickej eparchie, keďže v roku 2020 si Košická eparchia pripomenie 350. výročie od slzenia tejto ikony.

Miestny farár otec Vladimír Varga poďakoval všetkým dobrodincom, poďakoval vladykovi Cyrilovi za jeho povzbudenia počas budovania chrámu. Obzvlášť poďakoval vladykovi Milanovi Chauturovi za jeho podporu a ako znak vďačnosti mu dal jeho obyčajné ľudské objatie.

Za farnosť sa poďakoval vladykom i dobrodincom aj miestny člen farskej rady, ktorý vo svojom príhovore zrekapituloval zrod aj postup výstavby chrámu.

Slávnosť zakončil kancelár Košickej eparchie otec Marko Rozkoš, ktorý prečítal dekréty košického eparchu, ktorými ocenil štyroch kňazov Košickej eparchie. Otcovi Vladimírovi Vargovi a otcovi Stanislavovi Zimovčákovi, predsedovi Majetkovej komisie Košickej eparchie, udelil právo nosiť zlatý kríž a používať titul protojerej. Otcovi Róbertovi Jágerovi, bývalému sekretárovi, ktorý je zapožičaný do pastorácie Parmskej eparchie v USA, udelil právo nosiť zlatý kríž s ozdobami a používať titul staurofotných protojerej. A jeromonachovi Pimenovi Pavlovi Medviďovi udelil titul ihumen a právo nosiť zlatý kríž s ozdobami.

Nový chrám je unikátnou stavbou, ktorá kopíruje byzantské architektonické prvky antickej konštatinopolskej katedrály Hagia Sophia. Jeho súčasťou originálny mozaikový ikonostas, zhotovený srbskou umeleckou dielňou Mosaic of Eden. Chrám má pripomínať byzantské korene cyrilometodskej misie na Slovensku.

Slávnosť bola v zázname vysielaná TV Lux vo večerných hodinách toho istého dňa a je možné si ju pozrieť v archíve televízie.