V Košiciach sa uskutočnil 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne

Košice, 10. december (TSKE) Cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach zorganizovala 7. decembra 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne. Ide o súťažnú prehliadku v speve tradičných a moderných kolied. Jedným z hlavných cieľov súťaže je vyzdvihnúť povedomie o osobnosti blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, poukázať na krásu koledy aj v staroslovienskom jazyku a zároveň podporovať spoluprácu medzi školami rôznych zriaďovateľov.

Aj tento rok sa do súťaže zapojilo viacero cirkevných, štátnych aj súkromných škôl. V úvode sa k prítomným prihovorila Mária Kokoruďová, riaditeľka školy. Osobnosť blahoslaveného zas predstavil otec Martin Mikula, farár farnosti bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v košickej mestskej časti Ťahanovce.

O výkonoch jednotlivých súťažiacich rozhodovala odborná porota. Predsedníčkou poroty bola Daniela Popovičová zo ZUŠ M. Hemerkovej, členmi Agnes Hornyak z CVČ Domino a o. Milan Gábor z farnosti Poráč, ktorý okrem spevu staroslovienskej koledy hovoril aj o ikone Narodenia Pána. Svojím spevom prítomných potešila i Agnes Hornyak, speváčka opier, operiet a muzikálov.

TSKE informovala Silvia Jeníková.