V Košiciach sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

Pred 50. rokmi v Košiciach vyšli prenasledovaní gréckokatolícki kňazi z katakomb
„Chvíľa, keď dostala zmysel celá naša minulosť ...“
(Informačný bulletin Akčného výboru z roku 1968)

V priestoroch Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach sa 18. apríla konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných po 18 rokoch od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu.

Stretnutie pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice. Tak ako v tamten pamätný deň, 10. apríla 1968, aj po 50 rokoch sa stretli biskupi, kňazi a laici v rovnakých priestoroch Veľkej sály ABÚ, aby ďakovali Bohu za veľké veci, ktoré urobil pre Gréckokatolícku cirkev. Historické stretnutie z roku 1968 bolo významným medzníkom v zápase o obnovu a povolenie verejnej činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, ku ktorému došlo 13. júna 1968.

Slovami básne majstra Mikuláša Kasardu “Zemplínske leto 1968,” všetkých zúčastnených privítal otec Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Stále aktuálne slová tejto básne vyjadrili úprimnú „odomknutú radosť“ básnikovho srdca a všetkých gréckokatolíkov, ktorí sa mohli v roku 1968 konečne verejne hlásiť k svojej cirkvi a vyznávať tak svoju vieru.

V úvode zaznel liturgický hymnus „Vošel jesi archijereju,” ktorým pred 50 rokmi s dojatím privítali všetci zhromaždení kňazi svojho biskupa a vyznávača, dnes už blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka. Tentokrát zaznel pre prítomných hierarchov Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi: Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu, vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu, vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa a Mons. Mareka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy.

V druhej časti stretnutia zazneli tri referáty. O samotných prípravách stretnutia z 10. apríla 1968 a o jeho priebehu informoval otec Martin Mráz, o vzťahu medzi rímskokatolíkmi a gréckokatolíkmi v 50. a 60. rokoch na území Košickej diecézy rozprával otec Peter Zubko a o konkrétnych udalostiach jarných a letných mesiacov roka 1968, ktoré zvýraznili Košice ako centrum obnovy Gréckokatolíckej cirkvi, informoval otec Michal Hospodár.

Po záverečnej diskusii, v ktorej zaznelo mnoho zaujímavých poznámok prítomných kňazov a laikov, sa všetci prítomní presunuli do Katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Chautur CSsR a všetkým prítomným sa prihovoril vladyka Ján Babjak. Vychádzajúc z prvého čítania zo Skutkov apoštolov, zdôraznil, že ani Gréckokatolícka cirkev a jej biskupi, kňazi a laici nezapredali svoju vieru a nevymenili ju za ponúkané im materiálne dobrá. Na príkladoch niekoľkých kňazov, ktoré on sám zachytil v knihách Zostali verní, zdôraznil hrdinský odpor a poukázal na príkoria, ktoré museli mnohí znášať za vernosť Cirkvi. Táto vernosť priniesla svoje ovocie po roku 1968 a hlavne po roku 1989, keď sa Gréckokatolícka cirkev mohla začať slobodne rozvíjať. Hudobné vsuvky počas spomienkového stretnutia predniesol a následne svätú liturgiu spevom viedol Kňazský zbor Košickej eparchie.

TS KE informoval Martin Mráz.