V Košickej eparchii prebehlo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

Košice, 28. marec (TS KE) V rámci Košickej eparchie sa v rozmedzí 13. – 26. marca uskutočnili protopresbyterátne kolá XX. ročníka Biblickej súťaže a 17. ročníka Biblickej olympiády. Predmetom týchto súťaží bolo Markovo evanjelium a kapitoly 12 - 50 starozákonnej knihy Genezis, pričom spoločnou bola téma Poslušnosť Božiemu hlasu. Priestory na priebeh tohto kola súťaže poskytli vybrané školy v rámci jednotlivých protopresbyterátov. O organizáciu, občerstvenie a ceny sa postarali členovia Katechetickej komisie pri Košickej eparchii v spolupráci s Katechetickým úradom Košickej eparchie a vedením jednotlivých škôl s ich duchovnými správcami.

V Biblickej súťaži A kategórii (1. a 2. ročník ZŠ) súťažilo celkovo 18 družstiev, v B kategórii (3. a 4. ročník ZŠ) súťažilo 19 družstiev. V I. kategórii Biblickej olympiády (2. stupeň ZŠ, prima až kvarta osemročných gymnázií) súťažilo 19 družstiev a v II. kategórii (SŠ, gymnázium, kvinta až oktáva osemročných gymnázií) súťažilo dohromady 8 družstiev. Súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v jednotlivých kategóriách na prvých miestach v rámci každého protopresbyterátu, budú reprezentovať svoje školy a farnosti na eparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční 24. - 25. apríla v priestoroch košického eparchiálneho úradu.

Do eparchiálneho kola postúpili:

A kategória
SOBRANECKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Farnosť Bežovce
SEČOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Cirkevná spojená škola Sečovce
MICHALOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola Vinné
KOŠICKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda Košice-Ťahanovce
TREBIŠOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Farnosť Zosnutia presv. Bohorodičky Trebišov

B kategória
SOBRANECKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Farnosť Sobrance
SEČOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Cirkevná spojená škola Sečovce
MICHALOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola Vinné
KOŠICKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda Košice-Ťahanovce
SPIŠSKONOVOVESKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola Gelnica
TREBIŠOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola Komenského Trebišov

I. kategória
SOBRANECKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola Komenského 12 Sobrance
SEČOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Cirkevná spojená škola Sečovce
MICHALOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola Strážske
KOŠICKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola Bidovce
MAĎARSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola s materskou školou Borša
TREBIŠOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Základná škola M. R. Štefánika Trebišov

II. kategória
KOŠICKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Gymnázium Tomáša Akvinského Košice
TREBIŠOVSKÝ PROTOPRESBYTERÁT: Gymnázium Komenského Trebišov

TS KE informovala Monika Girovská