V Malých Ozorovciach oslávili 20. výročie cerkvi

Košice, 11. august (TSKE) Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR v Malých Ozorovciach, filiálnej obci farnosti Zbehňov, archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola spojená s oslavou 20. výročia posvätenia chrámu.

V homíli poukázal vladyka Milan na veľký význam chrámu, kde veriaci ľud prednáša Bohu svoje prosby aj poďakovania a vo viere pre Božou tvárou prežíva celý svoj pozemský život. Z osobných spomienok vladyka uviedol príklad, ako veriaci z jeho rodnej obce veľmi ťažko znášali zničenie cerkvy, ktorá bola ako prvá zbúraná, pretože na tom mieste začala výstavba vodnej nádrže. Predstavitelia minulého režimu si boli vedomí, že ak najskôr zbúrajú chrám, o to ľahšie vysťahujú obyvateľov, lebo už sa nebudú mocť kam vrátiť. A práve toto silné puto s rodným krajom a spomienkami naň je dôvodom, prečo sa rodáci spolu s vladykom Milanom každoročne stretávajú na mieste zničeného chrámu a slávia sv. liturgie za živých aj zosnulých z tohto kraja.

Na slávosti boli prítomní kňazi, ktorí pochádzajú z farnosti, otec Juraj Tomáš, ktorý je poverný správou chrámu a otec Štefan Ančočik, farár zo Zbehňova, ktorý v závere poďakoval vladykovi Milanovi, kňazom, všetkým veriacim, mládeži a chrámovému zboru za dôstojné a zároveň radostné slávenie okrúhlého výročia.

TSKE informoval Štefan Ančočik.