V Michalovciach sa konala fatimská sobota v pôstnom duchu

Košice, 4. marec (TSKE) Marcová fatimská sobota v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa niesla v téme prípravy na Veľký pôst spolu s Presvätou Bohorodičkou, ktorá svoj život prežila v oddanosti Bohu, pokore a poslušnosti. Modlitby programu soboty viedol Maďarský protopresbyterát. Po modlitbe svätého ruženca, ktorý sa modlil v maďarskom aj v slovenskom jazyku, otec Gabriel Kecskés, správca farnosti Borša, predstavil ukrajinské mariánske pútnicke miesto Zarvanica, v ktorom sa zjavila ikona pri vodnom prameni, čo viedlo k vybudovaniu kaplnky, z ktorej sa neskôr stal súčasný chrám zasvätený Svätej Trojici.

Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. Vo svoje kázni upriamil pozornosť na život prežitý v skromnosti, pokore a odriekaní spolu s pokáním počas Veľkého Pôstu. Upozornil, že pôst je pre kresťana viac, ako len diéta – je potrebné, aby sa veriaci v pôste zamerali na odpútanie sa od vecí, ktoré ich oberajú o čas, nie len na jedlo, a tento čas využili lepšie – s rodinou a Bohom.

Liturgia bola obohatená ekténiami v maďarskom jazyku. Záverom celého slávenia bol moleben k Presvätej Bohorodičke doplnený maďarskými veršami. Potom sa kňazi s asistenciou presunuli k relikviám bl. Metoda Dominika Trčku, kde nasledovala krátka modlitba za požehnaný čas pôstu pre všetkých prítomných.

TSKE informoval Mário Kopčo.

Foto: Maroš Dupnák