V Michalovciach sa uskutočnila fatimská sobota

Mariánski ctitelia sa 3. novembra stretli na fatimskej sobote v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. O duchovný program sa staral protopresbyterát Spišskej Novej Vsi.

Katechézu, ktorá nasledovala po modlitbe Tretieho času mal protopresbyter otec Jaroslav Štefanko na tému manželstva, jeho sviatostného charakteru a významným aspektom manželstva ako vernosť, jednota a nerozlučiteľnosť.

V homílii vladyka Milan vyzval prítomných, aby prichádzajúc na cintoríny, videli cirkev oslávenú, ktorá je v nebi, ale dbali aj na cirkev putujúcu, ktorou sú oni, ktorí ešte putujú k večnosti.

Pred koncom slávnosti sa vladyka spolu s veriacimi pomodlil moleben k Presvätej Bohorodičke spolu s modlitbou k Matke ustavičnej pomoci, ako aj modlitbu k bl. hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi pred jeho ostatkami.

TSKE informoval Richard Fučko.