V novom roku vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice-Nad jazerom

Košice, 14. január (TSKE) V uplynulú nedeľu 13. januára, ktorá sa v liturgickom kalendári nazýva Nedeľa po Osvietení, navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v košickej mestskej časti Nad jazerom.

S kňazmi a veriacimi tejto farnosti slávil archijerejskú sv. liturgiu v ich novopostavenom chráme. Vo svojej homílii vychádzajúcej z evanjelia tejto nedele, sa zameral na porovnanie tmy a svetla. Ako zdôraznil: „Tma nepotrebuje zdroj, lebo je všade tam kde nie je svetlo. Svetlo potrebuje zdroj, aby mohlo svietiť v tme“. Pozval prítomných, aby zatúžili stať sa svetlom v tomto svete skrze komunikáciu s pravým Svetlom, ktorým je jedine Ježiš Kristus. Táto komunikácia má vychádzať z každodenného pokánia, ktoré je zmenou zmýšľania – t.j. metanoiou. Po svätej liturgii vladyka Milan prijal osobné pozdravy od domácich veriacich, po ktorých navštívil rodinu miestneho farára.

Táto pastoračná návšteva je súčasťou pravidelných návštev košických mestských farností na začiatku každého nového občianskeho roku.

TSKE informovala Barbora Vargová.

Foto: Matúš Lemeš