V Rakovci nad Ondavou sa konal Holywins

Košice, 22. november (TSKE) Sprievodom svätých sa 3. novembra pripojili deti a dospelí v Rakovci nad Ondavou k sláveniu sviatku Všetkých svätých a spomienky na zomrelých.

Veriaci byzantského a latinského obradu Katolíckej cirkvi usporiadali netradičnú akciu HOLYWINS – svätí víťazi, aby si pripomenuli tých, ktorí svojím životom nasledovali Krista a obetovali samých seba za druhých. Aktivita je reakciou na cudzí zvyk oslavovať duchov a strašidlá, ktorý sa začína udomácňovať aj na Slovensku.

A tak sme sa tu stretli s a mnohými ďalšími svätcami. Spolu ich bolo dvadsať.

Program sa začal Molebenom k všetkým svätým v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, kde ich privítal farár otec Slavomír Jusko. Následne sa konal sprievod do Kostola sv. Joachima a Anny, kde pokračovali Litánie k všetkým svätým s duchovným otcom Františkom Petrom. Odtiaľ pokračoval sprievod svätcov ako Matka Tereza, sv. Jozef, sv. Václav, Páter Pio, sv. Cecília, sv. Martin, sv. Timotej, sv. Dominik Savio, archanjel Gabriel, bl. Katarína Tekakwithová, po dedine so zažatými lucerničkami, ktoré mali pripomínať Kristove slová o jeho nasledovníkoch „vy ste svetlo sveta...“

Akcia pokračovala v kultúrnom dome, kde každý účastník sprievodu predstavil svojho svätca, a akcia sa zakončila spoločným občerstvením

TSKE informovala Helena Vagnerová