V TALIANSKU SA SKOČILO 21. STRETNUTIE VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH HIERARCHOV EURÓPY

Košice, 18. jún (TSKE) V nedeľu 17. júna slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrále sv. Mikuláša v Lungre zakončili východní katolícki biskupi Európy svoje výročné stretnutie, ktoré sa koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií. Hlavným sláviteľom bol vladyka Donato Oliverio, eparchiálny biskup Lungra, ktorý vo svojom príhovore vyzval k odvážnemu hľadaniu takých foriem evanjelizácie, ktoré vychádzajúc z bohatej tradície a skúsenosti kresťanského Východu a budú môcť osloviť ľudí dnešnej doby. Za najdôležitejšiu cieľovú skupinu označil mladých ľudí, hľadajúcich odpovede na základné otázky života a túžiacich po pravde a kráse, ktoré im môže sprostredkovať východná kresťanská tradícia.

Zo Slovenska sa na podujatí zúčastnili všetci traja gréckokatolícki hierarchovia: vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita; vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup.

Na stretnutí biskupi schválili aj záverečné posolstvo, ktoré je spolu s vybranými fotografiami publikované na stránke Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) – www.ccee.eu.