V Trebišove oslávili Deň učiteľov

Košice, 1. február (TSKE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa 30. januára v Trebišove uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

Približne 150 učiteľov, vychovávateľov, odborných, vedúcich pedagogických zamestnancov a ďalších hostí začalo slávnostný program archijerejskou svätou liturgiou v miestnej farskej cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V homílii vychádzal zo sviatku Troch svätých svätiteľov a poukázal na potrebu hľadať vzory v živote svätých Učiteľov Cirkvi. Povzbudil k stavaniu života na Bohu, k rešpektovaniu pravidiel Desatora a základného zákona lásky, ako aj k ochrane detí a žiakov od nepravdy a novodobých bludov.

Po liturgii program osláv Dňa učiteľov pokračoval v priestoroch miestnej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v školskej reštaurácii Mladosť príhovorom riaditeľa Školského úradu Košickej eparchie otca Petra Oreniča. Hlavným hosťom bol otec Marián Kuffa, kňaz a predstavený občianskeho združenia Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorého nosnou témou slova bola identita muža a ženy a ich vzťahu v Božom pláne stvorenia človeka. S vedomím a rozhodnutím učiteľov byť svedkami Božích právd program ukončil slovami poďakovania, povzbudenia a modlitbou vladyka Milan.

Školský úrad Košickej eparchie

Foto: Peter Lazár