V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas

Košice, 12. jún (TS KE) V rámci slávnosti chrámového sviatku, ktorá sa 10. júna konala v Cerkvi Zoslania Svätého Ducha v Úbreži, posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR za účasti miestneho farára a ďalších pozvaných kňazov, prestol a zreštaurovaný ikonostas. Veriaci farnosti Úbrež si tak s podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného projektu Obnovme si svoj dom (r. 2012 – 2017), z vlastných prostriedkov i z finančných darov opravili svoj chrám.

Vladyka Milan vo svojej kázni veriacim pripomenul, že Svätý Duch je medzi veriacimi stále rovnako ako Nebeský Otec. Upozornil na duchovnú slepotu a odmietanie Boha cez prijímanie svetských zákonov idúcich proti prirodzenému poriadku.

Táto odpustová slávnosť sa niesla aj v znamení osláv 25. výročia obnovenia farnosti. Slávnosti sa zúčastnilo aj mnoho veriacich z okolitých farností.

TS KE informovala D. Šimonová