Večiereň s uložením plaščenice v košickej katedrále

V piatok sa ráno vladyka Milan spolu s veriacimi pomodlil Utiereň Veľkého piatku. Celá bohoslužba Veľkého Piatku bola zasvätená spomienke na Ježišove utrpenie a jeho smrť na kríži. Preto neodmysliteľnou súčasťou tejto utierne sú strasti - 12 evanjelií o utrpení a smrti Ježiša Krista. Keďže vo Veľký piatok sa Eucharistia neslávi - nakoľko Eucharistia je nielen obetou, ale aj oslavou Vzrieseného Krista - namiesto liturgie sa slávia tzv. Cárske časy-Kráľovské hodinky. Tieto modlitby obsahujú žalmy, čítania zo Starého Zákona z listov sv. apoštolov a z Evanjelií, tropáre a stichiry tematicky zamerané na smrť Ježiša Krista na kríži. Keďže sa na týchto modlitbách zúčastňoval aj cisár, odtiaľ dostali aj názov cárske časy.

V popoludňajších hodinách, počas modlitby večierne s uložením plaščenice do hrobu, vladyka Milan upriamil pozornosť veriacich na Ježišove slová: “Zborte tento chrám, a za tri dni ho postavím” (Jn 2, 19). Pripomenul im, že Jeruzalemský chrám sa po Ježišovej smrti zatriasol a chrámová opona sa roztrhla. O niekoľko rokov neskôr bol Rimanmi definitívne zničený. Stal sa akoby predobrazom parížskeho chrámu Notre Dame. Skaza chrámov je vždy symbolom odmietnutia Boha a jeho kríža zo strany človeka. Aj dnes sa na prvý pohľad nachádzame akoby na Golgote, kde s Kristom zomiera aj kresťanstvo. Je však potrebné vidieť aj to, že kdesi v "diaľke" sa už črtá svit Veľkej noci, o čom svedčí aj viera mnohých mladých kresťanov túžiacich po obnove ich života s Bohom.