VEĽKONOČNÉ SVIATKY V KOŠICKEJ EPARCHII

Košice, 1. apríl (TS KE) Prežívanie sviatkov Veľkej noci v Košickej eparchii začalo tradične vo Veľký štvrtok 29. marca archijerejskou svätou liturgiou spojenou obradom umývania nôh. Hlavný slúžiteľ vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v úvode liturgie posvätil antimenzióny, teda vyobrazenia Kristovho umučeného tela na kuse látky, v ktorom sú umiestnené ostatky svätého alebo blahoslaveného.

Táto liturgia je obzvlášť spomienkou na ustanovenie kňazskej služby, preto sa jej účastní aj mnoho kňazov, aby spolu so svojím eparchom ďakovali Bohu za dar kňazstva. Vladyka Milan vo svojej homílii sa zameral práve na túto službu, ktorej podstata, ako upozornil, spočíva v pokore. Vysvetlil, že táto pokora sa prejavuje jasnosťou a pravdou v reči človeka a to aj vo vzťahu k sebe samému, kedy pozná svoje slabosti a svoje hriechy tak, ako apoštoli. V závere vladyka povzbudil, že je to práve Božia milosť, ktorá tak ako apoštolov aj dnes ich nástupcov zdvíha k Bohu a vernosti službe, ktorej príklad dal samotný Kristus.

Počas svätej liturgie eparcha posvätil aj myro, ktoré užíva pri myropomazaní a sprostredkúva dary Svätého Ducha. Po svätej liturgii pri obrade umývania nôh vladyka Milan umyl nohy dvanástim kňazom tentokrát zo Sečovského a Spišskonovoveského protopresbyterátu, ako znak Kristovej pokory a služby, ktorá má sprevádzať život Jeho služobníkov.

Obrady Veľkého piatku začali v katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky utierňou s čítaním 12 evanjelií o umučení Pána. Vladyka Milan v závere vyzval veriacich k prežívaniu sviatkov v chráme spolu s Kristom. V poobedňajších hodinách vladyka Milan viedol Večiereň Veľkého piatku s uložením plaščenice – ikony umučeného Pána. V preplnenej katedrále oslovil prítomných ku prežívaniu skutočnej viery, uprostred ktorej je ukrižovaný a vzkriesený Kristus.

Vo Veľkú sobotu ráno sa v košickej katedrále slúžila Jeruzalemská utiereň. Siedmi katechumeni vyjadrili svoju túžbu zjednotiť sa s Kristom v úvode Veľkej večierne s liturgiou Bazila Veľkého a po starozákonných čítaniach v krste zomreli spolu s Kristom, aby s ním vstali k novému životu Božích detí. Vladyka vo svojej homílii pripomenul spoločenský charakter človeka ktorý je však hriechom poznačený. Boh vo svojom milosrdenstve však zhromažďuje svoje deti a formuje národ. Nakoniec sám prichádza, aby smrťou Ježiša Krista a jeho vzkriesením vytvoril nový ľud. Skrze vodu krstu dáva zrod Cirkvi a každého jej člena vyživuje Eucharistiou. Vladyka ďalej vysvetlil, že túto jednotu spoločenstva sme povolaní budovať všetci, len si je potrebné uvedomiť, že aj my, tak ako Kristus potrebujeme, aby sme žili pre šťastie v Bohu a v láske s blížnymi.

Ešte za úsvitu nedeľného rána pred dverami košickej katedrály začalo slávenie utierne radostným spevom Christos voskrese! V závere vladyka Milan posvätil veľkonočné jedlá a to aj napriek sychravému počasu.

Veľkonočnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, ktorý v kázni poukázal na Krista ako osobu, ktorá ovplyvnila dejiny ľudstva, ovplyvnila životy mnohých, ktorí boli ochotní dať za neho život. Vladyka ďalej vysvetlil, že táto skutočnosť mučeníctva mnohých je dôkazom Kristovho víťazstva nad smrťou, keďže nik by nezomrel za mýtus. Na záver zaželal všetkým úprimnú vieru, že Kristus naozaj vstal z mŕtvych, a radostnú nádej vo večný život.