Veriaci jubilujúcich farností Košickej eparchie putovali do Solúna

Košice, 12. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 200. výročia farských chrámov v Trhovišti a Belži, krátko po vyhlásení Jubilejného roka pre tieto farnosti, putovali veriaci 1. – 9. júla na Farskú jubilejnú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov. Takto sa chceli poďakovať žiakom vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda za ich veľkú odvahu a horlivosť pri ohlasovaní radostnej zvesti evanjelia. 50 pútnikov doplnili 5 farníci zo Sobraniec so svojim duchovným otcom. Navštívili hlavné mesto Macedónska Skopje, kde sa albánskym rodičom narodila sv. Matka Tereza a v katolíckej katedrále dostali požehnanie od gréckokatolíckeho biskupa Kira Stojanova. Potom ich kroky smerovali do Ochridu, na miesto kde sa uchýlil sv. Kliment a sv. Naum. V Berate v Albánsku slávili sv. liturgiu pri ostatkoch sv. Gorazda. Záver púte patril gréckemu Solúnu, kde vyrastali sv. Cyril a sv. Metod a pri ostatkoch sv. Demetra prosili, aby viera, ktorá sa skrze solúnskych bratov dostala až na Slovensko, zostala naďalej živá a prítomná v týchto farnostiach.

TSKE informovali pútnici.